Vergelijk pakketten

                

De keuze voor de pakketten voor 2014 Totaal pakket Comfort
pakket
Advies pakket Registratie pakket
Per medewerker Offerte € 125,- € 45,- € 25,-
Aansluiting per medewerker per jaar
Aangesloten bij arbodienst, arts en deskundigen
Gebruik internet verzuim applicatie met personeelsbestand
Verwerken ziek- en herstelmeldingen
Vast contactpersoon
Verzuimcijfers en overzichten ×
Signalering 4e ziekmelding binnen een jaar,en ziekteduur van >2 weken ×
Actieve signalering voor probleemanalyse, Plan van Aanpak en eerstejaars evaluatie ×
Alle meldingen UWV; 42e weeks melding + zwangerschapsmeldingen ×
Arbeidsomstandigheden spreekuur bedrijfsarts ×
Signalering samengesteld verzuim (2e ziekmelding binnen 28 dagen) ×
Informatie verstrekking aan verzekeraar (indien noodzakelijk) ×
2e + 4e week: Telefonisch consult werknemer + rapportages + overleg werkgever × ×
4e week: Re-integratievoorstel + advies wettelijke verplichtingen × ×
Opstellen eerste Plan van Aanpak Signalerings momenten Plan van Aanpak × ×
Poortwachter advies m.b.t. PvA en WIA, advies bij opmaak UWV formulieren × ×
Monitoren re-integratie activiteiten, actief overleg met de werkgever, bij wijzigingen PvA × ×
Opmaak nieuw verzuim protocol × ×
Intensieve begeleiding kort verzuim (<5 weken) × ×
Contact vanaf dag 1, wekelijkse rapportages           (<5 weken) × ×
Uitvoeren eenmalig huisbezoek (op aanvraag)  (<5 weken) × ×
Frequent verzuim gesprekken en dossier opbouw × ×
Frequent verzuim gesprekken en dossier opbouw × ×
Aangesloten bij gediplomeerd vertrouwenspersoon × ×
Opmaak probleemanalyse 6e week × × ×
Spreekuren bedrijfsarts × × ×
Eerstejaars evaluatie met Poortwachter-proof audit × × ×
Ondersteuning bij WIA aanvraag (op verzoek) × × ×
Arbeidsdeskundige check × × ×
SMT overleg; 4x per jaar OR rapportage; 1x per jaar × × ×
[top]