Overstapservice & verzuimverzekering

Lagere premie Verzuimverzekering

EVbedrijfsverzuim zoekt voor u uit welke verzuimverzekering het beste bij uw bedrijf past. De combinatie van een los vast verzekering en een eigen maatwerk contract voor verzuim blijkt in de praktijk de meest gevraagde combinatie te zijn. Op de meeste verzuimverzekeringen kunnen wij een verzuimverzekering aanbieden met een lagere premie. Wij onderzoeken voor uw bedrijf de kostenbesparing op uw verzuimverzekering.

De overstapweken

Bij het aanbreken van het nieuwe zakelijke seizoen breekt het belang aan voor bedrijven om zich opnieuw te buigen over de wijze waarop nu uitvoering wordt gegeven aan de arbodienstverlening. Veel contracten worden per januari verlengd en dient u vóór 1 oktober op te zeggen wanneer u voor een ander verzuimbeleid wilt kiezen. Ons advies is om dat altijd en tijdig te doen. Daarna heeft u tijd om weloverwogen een nieuwe keuze te maken. EVbedrijfsverzuim ondersteunt u bij het wisselen van arbodienst.

Wij maken het u graag gemakkelijk door middel van de volgende 5 stappen:

Stap 1. Kennis maken en inventarisatie van al uw wensen

Stap 2. Uitvoering van een (gratis en vrijblijvend) verzuimscan. Uit de analyse blijkt op welke fronten (extra) besparingen mogelijk zijn. De uitgebreide verzuimscan vertaalt percentages in cijfers/euro’s en maakt inzichtelijk waar kosten op verzuim onevenredig hoog/hoger zijn.

Met die kennis kan het aanwezige beleid, protocollen etc. voor zover noodzakelijk aangepast worden vóórdat met de arbodienstverlening wordt aangevangen. Daarmee creëren wij onderbouwd ‘regie op verzuim’.

Stap 3. U ontvangt een offerte voor de uitvoering van onze maatwerk verzuim ondersteuning.

Stap 4. Als u akkoord gaat met de offerte, verzorgen wij de opzegging bij uw huidige arbodienst.

Stap 5. Wij zorgen er verder voor dat de overgang soepel verloopt, u en uw werknemers goed geïnformeerd worden en nemen direct alle lopende dossiers over.

Vraag een offerte aan of neem direct contact op met onze casemanager. Esther Verweij, 06-54930401

[top]