HR advies

De meeste MKB bedrijven hebben geen of weinig HR capaciteit binnen hun bedrijf. Het MKB is een van de grootste werkgevers in Nederland en zorgt voor 38,8 procent van de banen. De aankomende jaren zullen er nog veel veranderingen plaats vinden voor het MKB. Een voorbeeld hiervan is toename van de uitstroom in verband met de vergrijzing, oudere werknemers die met pensioen gaan. Voor de werkgever zijn er op de arbeidsmarkt niet altijd passende medewerkers te vinden.

Veranderingen die vanuit wetgeving worden opgelegd zijn bijvoorbeeld bij ontslag een mobiliteitspremie voor werk naar werk, vanuit de arbo wetgeving duurzame inzetbaarheid en vitaliteit, vanuit de sociale wetgeving zullen de financiële gevolgen van verzuim aan de werkgever worden doorberekend.

Ons  HR advies op deze onderwerpen geeft het MKB bedrijf  meer regie op  inzetbaarheid van vitale medewerkers. Hiermee ontwikkeld u duurzaam werkgeverschap met betere kansen voor de toekomst.

Op verschillende personeelsgebieden kunt u van ons HR advies krijgen voor een professioneel personeelsbeleid dat past binnen uw bedrijf. Door inzet van de juiste Human Resources instrumenten en medewerkers wordt met meer inzet betere resultaten geboekt. Denk hierbij aan loopbaan ontwikkeling van medewerkers, disfunctioneringstrajecten, ontslag en outplacement.

In een gesprek lichten wij graag de mogelijkheden toe.