Verzuimbegeleiding kan niet volgens Goedbeter.

Verzuim betekent het nalaten iets te doen, afwezig zijn of niet nakomen.
Letterlijk is verzuimbegeleiding het begeleiden in het niets doen.

Missie en Visie

Door het woord verzuim, krijgt de zieke medewerker een stigma opgeplakt.

Iemand die niets doet, die niet meer wil. Dit kost energie bij het team, het normale werkproces stagneert.
Deze persoon geeft negatieve energie in het bedrijf.

Daarnaast is de zieke medewerker voor het bedrijf een extra kostenpost en ten aanzien van de voortgang van de werkprocessen en alle administratieve UWV procedures ook nog een behoorlijke lastenpost. Vanuit dit besef en mentale druk, zou een zieke medewerker er nog extra ziek van kunnen worden.
Kortom: ziekte heeft de lading van verhoging werkdruk, verlaging rendement, zuur geld en schuldgevoel!

Goedbeter helpt bedrijven en hun medewerkers om te komen tot een positieve beleving. Goedbeter noemt dat het Herstelrendement/Uitvalsrendement.

Wanneer mensen ziek zijn ze lichamelijk of geestelijk niet in orde. Dit is de oorzaak dat mensen niet kunnen meedraaien in de dagelijkse cyclus.
Medewerkers vallen uit om heel veel verschillende redenen. Iedere medewerker vraagt een verschillende aanpak.
Ook in een team waar mensen niet ziek zijn vraagt iedere medewerker om een eigen aanpak. Want hoe negatief de processen en kosten van een
bedrijf/organisatie ook zullen worden beïnvloed door een ziekte, er is vrijwel altijd een positief resultaat uit te halen.

De slogan van Goedbeter is dan ook: Uitval geeft mensen de kans om beter te worden

Te denken valt hierbij aan:

- Een grotere onderlinge cohesie/saamhorigheid/verbondenheid

- Vergroting van slagvaardigheid en wendbaarheid van bedrijf/organisatie/afdeling/team

- Optimalisering van werkprocessen –en-

- Even weer met de voeten op aarde en besef dat wij mens zijn

Goedbeter helpt bedrijven en organisaties om van het verzuimcijfer ook een aansprekende succesfactor te maken.

Daarnaast doet Goedbeter vanuit haar kennis en ervaring ook wat reguliere ziekteverzuimbegeleiders doen
en haalt bedrijven en organisaties de zorgen uit handen van alle administratieve, wettelijke en procedurele rompslomp,
zoals het UWV verzuimdossier, contacten met bedrijfsarts en ziektekostenverzekeraar.

Goedbeter zorgt dat er voor dat een zieke medewerker een verzuimdossier is.
Bovenal zorgt de teamgerichte aanpak (werkwijzer) van Goedbeter voor werkhervatting zo snel als verantwoord en mogelijk is.

Met deze visie en missie laat Goedbeter niet alleen een nieuw geluid horen, maar ook praktische resultaten zien.

onze werkwijze

- Het ontwikkelen van de medewerker en team -

- Collegiaal contact -

- Het coachen bij herstel -

- Blijvende positieve verbinding tussen de zieke medewerkers, zijn collega’s en het bedrijf -

- Heldere afspraken, de medewerker geeft aan wat hij nodig heeft en wat werkt -

- De bedrijfsarts steunt de medewerker bij herstel -

Image

Esther Verweij
Tel. 06-54930401
info@goedbeter.nl

COPYRIGHT © 2019 - GOEDBETER